FRODEGRUPPEN40 - LIVE DEN SORTE DIAMANT 18.05.2006