FRODEGRUPPEN40 - DEN DAG DET GIK GALT PÅ AMAGER - MED FRODEGRUPPEN40 I STUDIET